اخبار برگزیده

نمیشه عنوان نذاریم؟ولمون کن عاقا

روزی شونصد بار با خودت تکرار کن "من نیاز به تایید هیشندارم."

و تمام.

لازم نیست اگه کپشنی مینویسی و از نظر خودت واووو عجب چیزی شده، اما هیشکی نمیاد هیچ کوفتی زیرش بنویسه غمگین شی.همینکه تو اون متنو دوست داری کافیه راسن خب؟

خب؟

افرین.

حالا یه موزیک خوب گوش کن.
نمیشه عنوان نذاریم؟ولمون کن عاقا
منبع این نوشته : منبع

آخرین جستجو شده ها